Projectontwikkeling
 

Een crisis biedt ook nieuwe kansen!

Het is 2017 en de tijden zijn veranderd. Was het tot 2006 vrij eenvoudig om geld te verdienen met de juiste projecten, tegenwoordig hangt succes vooral af van behoefte, originaliteit, prijs & kwaliteit.

Geen project is ons te groot of te klein!

Hoewel de bouwwereld in zwaar weer verkeert, valt er nog altijd een goed rendement te behalen met projecten die afgestemd zijn op het type koper dat nog steeds bereid is geld uit te geven. Spanje Makelaars heeft zulke projecten!

Wat kan Spanje Makelaars voor u betekenen?

Projecten zijn beslist niet alleen weggelegd voor professionele ontwikkelaars. Ook de particulier kan er zijn voordeel mee doen. Zeker nu de aandelenbeurzen slecht presteren, kan investeren in (ontwikkeling van) vastgoed een uitstekend rendement opleveren.

Spanje is voor beleggers een zeer interessante omgeving. Niet alleen vindt er op dit moment een ware Europese volksverhuizing plaats richting het zuiden, ook de problemen op de Spaanse huizenmarkt leveren aardige koopjes op. Op termijn zal dit voor een mooi rendement kunnen zorgen.

Vastgoed is door de jaren (en de recessies) heen, altijd een betrouwbare investering gebleken. Vastgoed is sowieso tastbaar. Een kostbaar bezit.

Spanje Makelaars heeft dankzij de vele Spaanse relaties, nog steeds een variabel aanbod voor ieder budget. Vanwege organisatorische beperkingen werken wij voorlopig alleen in het gebied tussen (globaal) Valencia en Alicante.

Heeft u geen of weinig ervaring? Dat hoeft geen enkele belemmering te zijn om toch aan de slag te gaan. Wij kunnen u bij iedere stap begeleiden. Bijvoorbeeld:

* Al het (Spaanstalige) 'papierwerk' wordt door de met ons samenwerkende advocatenkantoren gecontroleerd en/of opgesteld.

* Bij alle onderhandelingen/gesprekken, zoals bij de notaris, is een vertaler aanwezig.

* Het totale bouwproces kunnen wij voor u begeleiden en/of organiseren.

* De verkoop van het door u gerealiseerde project kan via Spanje Makelaars worden gedaan.

* Spanje Makelaars werkt samen met de bekendste architectenbureaus in Spanje. Laat ons uw dromen realiseren. Geen project is ons te groot.

Assistentie in Projectontwikkeling

Binnen onze organisatie beschikken wij over meerdere ontwikkelaars, in het bijzonder gespecialiseerd in grondontwikkeling en projectmanagement, met als achtergronden

* Directeur afdeling projectontwikkeling

* Meester in de rechten met economische nevenstudie.

* Docent vastgoed aan de Universiteit Madrid

* Technisch directeur afdeling turn-key contracting en projectontwikkeling / TU civiel.

* Ingenieur met economische nevenstudie

* Directeur afdeling projectontwikkeling, o.a. opgeleid binnen Bouwfonds.

Het gehele traject van projectontwikkeling kan worden aangestuurd (met in de annex een (algemeen) voorbeeld van de verschillende fases in een standaard woningbouw-ontwikkeling).

Afhankelijk van het soort ontwikkeling en de locatie beschikken wij extern over:

* Architecten.

* Technische adviseurs.

* Constructiemanagers.

* Administratief / financieel management. en eventuele specialistische - juridische adviezen.

* Marktonderzoeken.

* Stedenbouwkundige studies.

In de studie / voorfase van een project kunnen b.v. de volgende diensten worden aangeboden:

* Zoeken naar grondstukken in overeenstemming met gestelde karakteristieken in gedefinieerde regio’s.

* Concept-studies naar de stedenbouwkundige haalbaarheid van de grondstukken.

* Onderzoek naar de eventuele lasten die op de grondstukken drukken.

* Aanbevelingen voor eventuele wijzigingen in de stedenbouwkundig vastgelegde bestemmingen en het bewerkstelligen daarvan.

* (Assistentie in de) onderhandelingen met de grondeigenaren.

* Aanbevelingen hoe met de stedenbouwkundige autoriteiten om te gaan en (assistentie in het) relatie-management.

* (Assistentie in het) verkrijgen van de vergunningen.

met voorts:

* Markstudies / haalbaarheidsstudies / kostenramingen / planningen.

In de vervolgfases ondermeer:

* Over-all projectmanagement (zowel richting opdrachtgever, ontwerpers, uitvoerende partijen als overige betrokkenen).

* Relatie-management met de lokale overheden.

* Ontwikkelingsmanagement

* Opzetten en evaluatie van verschillende strategieŽn etc.

Annex

De fases bij een ‘standaard’ woningbouwontwikkeling:

1 STUDIEFASE

* Bepaling van de (economische) orde van grootte van het project.

* Zoeken naar een geschikt grondstuk en analyse van de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

* Marktstudie naar soortgelijke ontwikkelingen in de omgeving.

* Economisch-financieel conceptanalyse.

* Architectonische concept studies.

* Eerste kosten evaluaties.

* Optie op het grondstuk.

* Haalbaarheidsstudie.

* Evaluatie van de risico’s en vaststelling van de verwachte rentabiliteit.

* Interne goedkeuring van alle ontwikkelingsaspecten.

2 PROJECTFASE

* Opstellen van een Basisontwerp in overeenstemming met het ontwerp van het product voortvloeiende uit de marktstudie.

* Onderhandelingen met de betrokken stedenbouwkundige autoriteiten om de bouwvergunning te verkrijgen.

* Toetsing van de gegevens in de (kadaster)registraties en van de lasten die op het grondstuk drukken.

* Grondaankoopcontract.

* Betaling van de grondverwervingbelastingen

* Oprichting van een BV / SL.

* Registratie van het grondstuk op naam van de BV / SL.

* Verkrijgen van de bouwvergunning en andere gemeentelijke vergunningen, aanvraag voor nutsvoorzieningen, betalingen van gemeentelijke heffingen.

* Topografische opname en grondonderzoeken

* Opstellen van de Uitvoeringsdocumenten in overeenstemming met het vereiste in de bouwvergunning. Controle van deze documenten door de betreffende overheden.

* Offerteaanvragen bij aannemers.

* Prijsonderhandelingen.

* Gunning.

* Aanwijzen van de personen belast met het uitvoeringstoezicht.

3 FINANCIERINSGFASE (deels overlappend met voorgaande)

* Herziening van de haalbaarheidsstudie in overeenstemming met de afgesloten aanneemsom, planning en andere voorwaarden.

* Financieringsaanvragen

* Formele akte van het project (met indien van toepassing b.v. horizontale opsplitsing bij appartementen e.d.)

* Financieringsakte.

* Opstellen van lijsten met gedetailleerde prijzen per woning en de betalingsregelingen voor de kopers.

* Regelen van de bankgaranties behorende bij de betalingsregelingen.

4 COMMERCIALISATIEFASE (deels overlappend met de vorige fase)

* Vaststelling van het product voor de specifieke klant.

* Opstellen van gedetailleerde overzichten door de architect van de m2 bruto en netto.

* Selectie van de makelaar of het eigen verkoopsteam.

* Samenstellen van brochures met de verschillende plattegronden en prijzen.

* Laten maken van een maquette, perspectief tekeningen e.d.

* Plaatsen van een verkoopkantoor ter plekke / inrichten van een voorbeeldappartement.

* Marketing strategie (krant, mailing, radio-TV, publiciteitsborden etc.).

* Afdekken van bepaalde ontwikkelingsrisico’s d.m.v. een verzekering.

* Bewaking van de verkoopinkomsten.

* Zonodige prijsherziening.

5 UITVOERINSGFASE (deels overlappend bij de voorgaande fase)

* Uitzetten grondstuk en formele vastlegging van de inplanting.

* Kostenbewaking (controle en goedkeuring van de voortgangscertificaten).

* Het volgen van het werk als begeleid door het uitvoeringstoezicht.

* Goedkeuring van meer – en minderwerken.

* Oplevering van het werk.

6 AFRONDINGSFASE

* Afsluiten van het werk

* Eindafrekening.

* Revisiebescheiden.

* Verkrijgen gebruiksvergunning ed.

* Formele vastlegging van de overdrachtsakte en eventuele oversluiting van de bouwfinanciering in hypotheken voor de kopers.

* Overdracht van de sleutels en alle toebehoren (‘as built’ tekeningen,installatieschema’s, onderhoudshandleidingen ed.).

* Opheffen van de bankgaranties over de al gedane betalingen.

* Lijsten met gebreken aan de aannemer geven.

* Na verlopen onderhoudstermijn teruggeven betreffende bankgarantie aan de aannemer / uitbetalen aan de aannemer van de eventuele inhoudingen.

* Finale afhandeling van de belastingen.

* Einde van de ontwikkeling.

Bent u geïnteresseerd, wij nodigen u graag uit voor een afspraak. Dan kunt u enkele projecten bekijken en 'voelen' wat voor u de mogelijkheden zijn. Bij Spanje Makelaars bent u in goede handen. Onze mensen zijn thuis in de gebieden waar wij opereren!

Wilt u meer weten? Klik in de balk hieronder op de link en vul het formulier in, of bel / mail geheel vrijblijvend:

Tel.: (0034) 622 455 396 / info@spanjemakelaars.eu

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Klik hier!
Webdesign: INTERNETSERVICEDESK